Ngọc Diệp

” Tôi yêu Bất Động Sản và tôi muốn thay đổi cách nhìn của khách hàng về nghề Sales “